Otomasyon

Otomasyon


İleri teknoloji içeren, yüksek katma değerli üretim & montaj hatları ve makineleri üretmek, bu alanda rekabet gücünü artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacı ile yenilikçi ürün ve teknolojileri geliştiriyoruz ve üretiyoruz…

 

Silo Otomasyonu

Gemiyle veya kara yoluyla gelen çimento cüruf gibi maddelerin silo ve taşıt kantarları ile otomasyonunu yapmaktayız. Manuel ve tam otomatik modların yanında arıza takip yazılım desteğimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözümler üretip üretim ve pazarlamalarının aksamasını engellemekteyiz.

 

Üretim & Montaj Hatları Tasarım ve İmalatı

– Mevcut Üretim Sisteminin incelenmesinden sonra gerekli metot çalışması yapılması,

– Verimli bir üretimin yapılabilmesi için hat dengelemesi istasyon bazında yapılması,

– Elde edilen bilgiler ışığında yeni üretim hattının tasarlanması,

– Tasarımın son halinin müşteri tarafından onaylanmasından sonra, montaj hattının imalatının yapılması.

 

Elektrik Panoları
Kontrol ve Otomasyona ihtiyaç duyulan her alanda, sisteme uygun elektrik panolarının üretilmesi işlemi. Elektrik panolarımız mevcut mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmektedir. Uygulama yapılacak sisteme uygun komponentler kullanılarak kontrol ve otomasyonun sağlıklı çalışması temin edilmektedir.

Endüstriyel Makinelerin Kontrol Ve Otomasyonu
İşletmenizdeki mevcut endüstriyel bir makinenizin kontrol ve otomasyonu ya da belli bir amaç için makine veya ekipmanın kontrol ve otomasyonu işlemi. Yetkili personelimiz ile doğru bir yazılım ve haberleşmenin sağlanması ile temin edilmektedir. 


Revizyon İşlemleri

Mevcut makinelerinizin, güncel kontrol otomasyon teknikleri kullanılarak revize edilme işlemidir. Endüstride faaliyet gösteren birçok makine ve ekipman Enelko Mühendislik tarafından revize edilebilmektedir. Mekanik açıdan yeterli olan, makine ve ekipmanlar tarafımızdan revize edilerek işletmenizin rekabet gücünü arttırır ve hızlandırır. Ekipmanlarınızdan daha fazla verim almanızı sağlar. Revizyon talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.