entes-ser-30

AÇIKLAMA
  • Entes Zaman Röleleri, istenilen çalışma aralığında kontrol işlemi yapmak için tasarlanmışlardır.