Entes SM 8/9

AÇIKLAMA

Entes SM 8/9

Entes Zaman Röleleri, istenilen çalışma aralığında kontrol işlemi yapmak için tasarlanmışlardır.